Medlemsskap

Syftet med statsbidraget är att stödja funktionshindersorganisationer i deras arbete för full delaktighet och jämlikhet i samhället för personer med funktionsnedsättning. Av det årliga anslaget för statsbidrag fördelas 5,4 procent som medel för samarbete. Varje organisation som är medlem i Handikappförbunden tilldelas samma belopp i statsbidrag för samarbete. Samarbetsorganisationen ska verka för samhällsförändringar av betydelse för personer med funktionsnedsättning.

För att ett funktionshindersförbund ska kunna bli medlem i Handikappförbunden måste följande kriterier uppfyllas:


  • Medlemssökande ska vara ett rikstäckande funktionshindersförbund, samarbetsorganisation för små funktionshindersgrupper eller ungdomsorganisationer.
  • Medlemssökande förbund/samarbetsorganisations ändamål ska överensstämma med principprogram och stadgar för Handikappförbunden.

Villkoren är bland annat att hälften av ledamöterna i sökande organisation ska ha en funktionsnedsättning eller närstående med funktionshinder, organisationen ska ha en demokratisk uppbyggnad och representera den aktuella funktionshindersgruppen.

Mer information finns Under §3 i stadgarna.

Vill du veta mer?
Kontakta kanslichef Annika Nyström Karlsson, tel 08-546 404 23, Annika Nyström Karlsson

 

 

aktuellt

Medlemsförbundens nyheter

Kalendarium

2017-04-25 klockan 16:00 - 18:00: Kommunikatörsmingel 25 april
2017-05-16 klockan 12:00 - 17:00: Länskonferens 16 maj 2017
2017-05-17 klockan 09:00 - 16:00: Öppen kongressdag 17 maj
2017-05-18 klockan 09:00 - 16:00: Kongress 18 maj
2017-05-19 klockan 16:00 - 19:00: En 75-åring blir pånyttfödd!