Medlemsskap

Syftet med statsbidraget är att stödja funktionshindersorganisationer i deras arbete för full delaktighet och jämlikhet i samhället för personer med funktionsnedsättning. Av det årliga anslaget för statsbidrag fördelas 5,4 procent som medel för samarbete. Varje organisation som är medlem i Handikappförbunden tilldelas samma belopp i statsbidrag för samarbete. Samarbetsorganisationen ska verka för samhällsförändringar av betydelse för personer med funktionsnedsättning.

För att ett funktionshindersförbund ska kunna bli medlem i Handikappförbunden måste följande kriterier uppfyllas:


  • Medlemssökande ska vara ett rikstäckande funktionshindersförbund, samarbetsorganisation för små funktionshindersgrupper eller ungdomsorganisationer.
  • Medlemssökande förbund/samarbetsorganisations ändamål ska överensstämma med principprogram och stadgar för Handikappförbunden.

Villkoren är bland annat att hälften av ledamöterna i sökande organisation ska ha en funktionsnedsättning eller närstående med funktionshinder, organisationen ska ha en demokratisk uppbyggnad och representera den aktuella funktionshindersgruppen.

Mer information finns Under §3 i stadgarna.

Vill du veta mer?
Kontakta kanslichef Annika Nyström Karlsson, tel 08-546 404 23, Annika Nyström Karlsson