Revisorer, valda på kongressen 21 maj 2015

Förtroendevalda revisorer:
Håkan Jarmar
hakan.jarmar@telia.com

Steinar Walsö-Kanstad
kanwast@hotmail.com

Auktoriserad revisor:
Mats Blomgren
mats.blomgren@se.pwc.com

Revisorsersättare:
Britt Marie Färm
bmfarm@telia.com