Revisorer, valda på kongressen 21 maj 2015

Förtroendevalda revisorer:
Håkan Jarmar
hakan.jarmar@telia.com

Steinar Walsö-Kanstad
kanwast@hotmail.com

Auktoriserad revisor:
Mats Blomgren
mats.blomgren@se.pwc.com

Revisorsersättare:
Britt Marie Färm
bmfarm@telia.com


 

aktuellt

Medlemsförbundens nyheter

Kalendarium

2017-04-25 klockan 16:00 - 18:00: Kommunikatörsmingel 25 april
2017-05-16 klockan 12:00 - 17:00: Länskonferens 16 maj 2017
2017-05-17 klockan 09:00 - 16:00: Öppen kongressdag 17 maj
2017-05-18 klockan 09:00 - 16:00: Kongress 18 maj
2017-05-19 klockan 16:00 - 19:00: En 75-åring blir pånyttfödd!