European Disability Forum

EDF:s logotypeEuropean Disability Forum (EDF) är en oberoende paraplyorganisation på europeisk nivå som bildades 1996 och är baserad i Bryssel. EDF består av 27 nationella samarbetsorgan, ett från varje medlemsland plus Norge och Island samt europeiska organisationer verksamma inom handikappområdet. EDF bedriver ett aktivt påverkansarbete gentemot EU:s institutioner: Ministerrådet, Europakommissionen och Europaparlamentet för att stärka rättigheterna för personer med funktionsnedsättning.

På EDF:s webbplats (på engelska) finns en förteckning över EDF:s medlemsorganisationer med kontaktuppgifter och ofta hänvisningar till deras hemsidor.

aktuellt

Medlemsförbundens nyheter

Kalendarium

2017-04-25 klockan 16:00 - 18:00: Kommunikatörsmingel 25 april
2017-05-16 klockan 12:00 - 17:00: Länskonferens 16 maj 2017
2017-05-17 klockan 09:00 - 16:00: Öppen kongressdag 17 maj
2017-05-18 klockan 09:00 - 16:00: Kongress 18 maj
2017-05-19 klockan 16:00 - 19:00: En 75-åring blir pånyttfödd!