Handikapporganisationernas Nordiska Råd

Flaggviftande människorPå nordisk nivå deltar Handikappförbunden i Handikapporganisationernas Nordiska Råd (HNR) som har möten två gånger per år. I HNR ingår de nationella samarbetsorganen från Sverige, Norge, Danmark, Finland, Åland, Färöarna och Grönland.
Handikappförbunden medverkar i Nordiska Handikappolitiska Rådet (NHPR) där även politiker från de nordiska länderna deltar. Mötena i HNR och NHPR finansieras av Nordiska Ministerrådet. Nordiskt välfärdscenter – NVC är sekretariat för Nordiska Handikappolitiska Rådet.

NVC:s hemsida: www.nsh.se

aktuellt

Medlemsförbundens nyheter

Kalendarium

2017-04-25 klockan 16:00 - 18:00: Kommunikatörsmingel 25 april
2017-05-16 klockan 12:00 - 17:00: Länskonferens 16 maj 2017
2017-05-17 klockan 09:00 - 16:00: Öppen kongressdag 17 maj
2017-05-18 klockan 09:00 - 16:00: Kongress 18 maj
2017-05-19 klockan 16:00 - 19:00: En 75-åring blir pånyttfödd!