Funktionshindersrörelsen i Europa

Handikappförbunden är en aktiv medlem i European Disability Forum (EDF), vår europeiska paraplyorganisation som företräder mer än 50 miljoner människor med funktionsnedsättning i Europa. EDF driver gemensamma funktionshinderspolitiska frågor på europeisk nivå.
Flera förbund inom Handikappförbunden driver egna frågor via sina internationella och europeiska organisationer. Handikappförbunden är även medlem i Handikapporganisationernas Nordiska Råd (HNR)

Europeiska unionen
Situationen för människor med funktionsnedsättning i Sverige påverkas allt mer av beslut fattade av EU. Det är därför viktigt för den svenska handikapprörelsen att arbeta opinionsbildande även på EU-nivå.

Webbsida om personer med funktionsnedsättning 

Webbportal med länkar till EU:s verksamhetsområden

Grupper inom EU:s institutioner som bevakar funktionshinderperspektivet:

European Patient Forum, engelsk webbsida

Regeringen om handikappfrågor i EU

Europarådet
Europarådet är en självständig organisation utanför EU med 47 medlemstater. Europakonventionen är ett av de mest effektiva instrumenten till skydd för mänskliga rättigheter i världen. Kontrollen av hur konventionen efterlevs är också unik tack vare Europadomstolen.

Läs mer på :

Europarådets  hemsida, engelsk webbplats 

Regeringens hemsida om mänskliga rättigheter

aktuellt

Medlemsförbundens nyheter

Kalendarium

2017-05-16 klockan 11:00 - 17:00: Länskonferens 16 maj 2017
2017-05-17 klockan 09:00 - 16:00: Öppen kongressdag 17 maj
2017-05-18 klockan 09:00 - 16:00: Kongress 18 maj
2017-05-19 klockan 16:00 - 19:00: En 75-åring blir pånyttfödd!