Svenska Ångestsyndromsällskapet

Sveska ångestsyndromsällsskapet är sedan den 21 maj 2015 medlemmar i Handikappförbunden.

S:t Göransgatan 78, nb
112 38  STOCKHOLM
Telefon: 08-29 27 96
E-post: forbundskansliet@angest.se     Bankgiro: 5243-0964

Länk till ÅSSs hemsida

aktuellt

Medlemsförbundens nyheter

Kalendarium

2017-04-25 klockan 16:00 - 18:00: Kommunikatörsmingel 25 april
2017-05-16 klockan 12:00 - 17:00: Länskonferens 16 maj 2017
2017-05-17 klockan 09:00 - 16:00: Öppen kongressdag 17 maj
2017-05-18 klockan 09:00 - 16:00: Kongress 18 maj
2017-05-19 klockan 16:00 - 19:00: En 75-åring blir pånyttfödd!