Välkommen att fira den internationella funktionshindersdagen med oss!

Tid 2014-12-03 klockan 12:00 - 16:00
Plats Myndigheten för delaktighet, Sturegatan 3, Sundbyberg
Ansvarig Handikappförbunden och Myndigheten för delaktighet

Rörelse i rätt riktning

2014 har varit ett händelserikt år. FN har lämnat skarpa rekommendationer om vad som krävs av Sverige för att leva upp till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Riksdagen har äntligen fattat beslut om bristande tillgänglighet som en form av diskriminering. Regeringsförklaringen lyfter fler funktionshinderspolitiska frågor än någonsin.

Under årets funktionshindersdag bjuder Handikappförbunden in till två panelsamtal. Ett samtal handlar om ökad politisk delaktighet. Regeringen har satsat på tillgänglighet till vallokaler. Hur gick det? Men framför allt hur kan den politiska delaktigheten fungera bättre mellan valen?

Nästa år blir bristande tillgänglighet en form av diskriminering. Debatten har handlat mest om undantagen, men vilka fall kan var möjliga att driva? I ett annat samtal testas några tänkbara scenarier på en fiktiv jury med jurister som diskuterar hur praxis ska skapas.

Dagen avslutas med ett samtal om framtidens funktionshindersrörelse.

Länk till programmet

Medverkande bland andra:
Alice Bah Kuhnke, Kultur- och Demokratiminister 
Ingrid Burman, Handikappförbunden
ElseMarie Brisenhorn, Myndigheten för delaktighet
Daniel Lindvall, Demokratiutredningen
Lars Berge Kleber, Handikappförbunden
Lena Ringstedt, HSO Stockholms län
Jonas Franksson, STIL
Veronica Palm (s), riksdagsledamot
Anna Norrman, Riksförbundet Attention
Anne Hornseth, Diskrimineringsombudsmannen
Kerstin Burman, LO-TCO Rättskydd
Andreas Pettersson, Juridiskt forum, Umeå universitet
Annika Jyrwall Åkerberg, IURIS HUMANI
Thomas Hammarberg, fd kommissionär mänskliga rättigheter

Kontakt innehåll:
mia.ahlgren@hso.se
stefan.akerberg@hso.se