Remissmöte 29 mars om betänkandet Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro

Tid 2017-03-29 klockan 10:00 - 12:00
Plats Handikappförbunden, Sturegatan 4, Sundbyberg
Ansvarig Handikappförbunden