Remissmöte 29 mars om betänkandet Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro

Tid 2017-03-29 klockan 10:00 - 12:00
Plats Handikappförbunden, Sturegatan 4, Sundbyberg
Ansvarig Handikappförbunden

aktuellt

Medlemsförbundens nyheter

Kalendarium

2017-05-16 klockan 11:00 - 17:00: Länskonferens 16 maj 2017
2017-05-17 klockan 09:00 - 16:00: Öppen kongressdag 17 maj
2017-05-18 klockan 09:00 - 16:00: Kongress 18 maj
2017-05-19 klockan 16:00 - 19:00: En 75-åring blir pånyttfödd!