Nätverksmöte för Ett samhälle för alla 23 mars 2017

Tid 2017-03-23 klockan 12:00 - 16:00
Plats Handikappförbundens kansli, Sturegatan 4, Sundbyberg
Ansvarig Handikappförbunden

Mötet riktar sig endast till Handikappförbundens medlemsförbund.

Nätverksmötet leds av Pelle Kölhed och Ines Uusmann i styrelsen

Vi börjar med lunch.

På dagordningen:

- Konventionen som lag – var står vi? 
Andrea Bondesson jurist i projektet Från Snack till Verkstad ger bakgrund och berättar om projektet.

Bättre skydd mot diskriminering SOU 2016:87 presenterades innan jul
se regeringens webbtv och ska komma på remiss.

- Ny funktionshinderpolitik 2017 
(aviserad i regeringens propositionslista senast 21 mars)

- Övriga frågor ( anmäl gärna i förväg om ni har några)

Anmälan senast den 20 mars.

aktuellt

Medlemsförbundens nyheter

Kalendarium

2017-05-16 klockan 11:00 - 17:00: Länskonferens 16 maj 2017
2017-05-17 klockan 09:00 - 16:00: Öppen kongressdag 17 maj
2017-05-18 klockan 09:00 - 16:00: Kongress 18 maj
2017-05-19 klockan 16:00 - 19:00: En 75-åring blir pånyttfödd!