Länskonferens 16 maj 2017

Tid 2017-05-16 klockan 11:00 - 17:00
Plats Quality Hotel Winn i Haninge, adress Rudsjöterrassen 3, 136 40 Handen
Ansvarig Handikappförbunden

Dagen avslutas med en gemensam middag.

Program för länskonferensen den 16 maj 2017.

Datum: tisdag den 16 maj 2017

Lokal: Quality Hotel Winn Haninge, Rudsjöterrassen 3, Handen 

Kl. 11.00      Aktuella frågor på läkemedelsområdet              

Medverkande: LIF:s VD Anders Blanck

Kl. 12.00      Välkomna, presentation och kort om dagen

Kl. 12.15      Kampanjen - Har du koll på dina mediciner?

Syftet med den kampanjen är att öka patient- och läkemedelssäkerheten genom att uppmärksamma läkemedelslistorna. Kampanjen hålls ihop genom tre delar som alla syftar till bättre läkemedelslistor och därmed bättre läkemedelsbehandling. På så sätt kan risken för felmedicinering och onödiga biverkningar minskas och rena läkemedelsfel förebyggas.

Region Gävleborg i samarbete med Handikappföreningar­nas Gävleborg (HSO), Pensionärernas riksorganisation (PRO), SPF seniorerna, Aleris, Apoteket, Apoteksgruppen, Apotek Hjärtat och Kronans Apotek i Gävleborg.

Kl. 12.30     Gemensam lunch för länskonferensen

Kl. 13.30     Den statliga LSS-utredningen och Handikappförbundens parallellutredning

Handikappförbundens vice ordförande Pelle Kölhed medverkar, han sitter som expert i den statliga LSS-utredningen som kritiserats för sina direktiv (Dir 2016:40).

Parallellt med den statliga utredningen har Handikappförbunden organiserat en arbetsgrupp som löpande publicerar olika underlag.

Det finns en stor oro för att flera centrala principer inom funktionsrätts-politiken, såsom självbestämmande och rätten att leva som andra, inte förstås och respekteras längre. Arbetet kring LSS är därför av central betydelse för hela funktionsrättsrörelsen, annars riskerar vi kastats 40 år tillbaka i utvecklingen. Hur kan vi ta den striden tillsammans?

Kl. 14.15     Vad händer efter namnbytet den 18 maj?

Den 18 maj byter Handikappförbunden formellt namn till det nya namnet Funktionsrätt Sverige.

Monica Klasén McGrath medverkar och berättar om arbetet med namnbytet, om funktionrätt och om hur lanseringen av det nya namnet kommer att ske för att sprida det externt och göra det känt för omvärlden.

Hur kan länen medverka i spridningsarbetet och vad gäller för de län som också väljer att byta till det nya namnet?

Kl. 15.00     Eftermiddagskaffe

Kl. 15.15     Funktionsrättskonventionen som murbräcka i kommun och landsting

                      Genom att ratificera Funktionsrättskonventionen har Sverige förbundit sig att följa den.

Men är kommuner och landsting också tvungna att följa konventionen?  

Det här är en workshop om hur konventionen kan användas i det lokala, politiska påverkansarbetet och om de juridiska förutsättningarna för arbetet.  

Från snack till verkstad är ett arvsfondsprojekt som syftar till att stärka användningen av Funktionsrättskonventionen i Sverige. Projektet ska ta fram en digital verktygslåda samt en guide för hur enskilda personer kan överklaga kränkningar av de mänskliga rättigheterna i funktionsrättskonventionen.

Kl. 16.45      Avslutning och kort inför nästa länskonferens

Kl. 17.00      Slut för dagen

Kl. 19.00     Gemensam middag

Kortare pauser läggs in under dagen