Internationella funktionshindersdagen

Tid 2015-12-03 klockan 09:00 - 16:00
Plats Allaktivitetshuset, Sturegatan 10 Sundbyberg
Ansvarig Handikappförbunden

Text: 3 dec en dag för allaDen 3 december uppmärksammas Internationella Funktionshindersdagen världen över.

Handikappförbunden arrangerar därför ett seminarium med fokus på den kommande strategin för funktionshinderpolitiken som ska gälla från 2017.

Plats: Allaktivitetshuset i Sundbyberg, Sturegatan 10.

Temat för dagen är: Hur kan den kommande strategin bli ett starkare politiskt verktyg?
Under dagen tar vi del av erfarenheter från olika forskare kring verksamma politiska styrinstrument för funktionshinderpolitiken.

Dagen avslutas med ett panelsamtal kring politiska erfarenheter och framtida möjligheter.

Program:
9.00 Registrering

10.00 Inledning av Stig Nyman, Handikappförbundens ordförande.

Moderator för dagen: Gabriella Ahlström

10.15 - 10.55
Funktionsnedsättning och arbetsliv: är Sverige bättre än andra EU-länder?
Berth Danermark, Professor Örebro Universitet

11.05
Hur kan forskning och utvärdering av funktionshinderpolitiken utvecklas?
Jörgen Lundälv, docent Göteborgs Universitet

Från ord till handling.
Vad kan funktionshinderpolitiken lära från jämställdhetsintegreringen?

Ann-Charlotte Callerstig, fil dr. Örebro Universitet

12.00 - 13.00 Lunch

13.00 - 13.50 
Aktivt medborgarskap - lärdomar från ett europeiskt forskningsprojekt baserad på konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Marie Sépulchre, doktorand Uppsala Universitet

Funktionshinderpolitiska strategier i Sverige och i andra länder
Lars Lindberg, Handikappförbunden

14.00 - 15.00 Panelsamtal
Pernilla Baralt, statssekreterare, Birgitta Andersson, HandikappHistoriska föreningen, Christine Bylund STIL, Inger Ashing, Rädda Barnen, Lars Lööw, ESF-rådet, Pelle Kölhed, Handikappförbunden.

15.00 Fika och mingel.

Anmälan är stängd eftersonm seminariet är fullbokat. Vill du stå på väntelista vid eventuella avbokningar kan du skicka ett mejl till marre.ahlsen@hso.se 

Not: Människor med funktionsnedsättning i Sverige har sämre levnadsvillkor och möter större utmaningar inom en rad samhällsområden än övriga befolkningen.

Sverige har undertecknat och ratificierat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Regeringen arbetar efter en strategi för funktionshinderpolitiken som löper 2011-2016.

Myndigheten för Delaktighet gör årliga uppföljningar av utvecklingen som visar på fortsatt stora skillnader i levnadsvillkor.

Arbetet med att ta fram en ny strategi för funktionshinderpolitiken har nyligen påbörjats.