Inbjudan till möte med Nätverket för arbete och försörjning 22 mars

Tid 2017-03-22 klockan 13:00 - 16:00
Plats Handikappförbunden, Sturegatan 4, Sundbyberg
Ansvarig Handikappförbunden

Mötet är öppet endast för representanter för Handikappförbundens medlemsförbund!

Vik datumet redan nu!

Programpunkter och eventuella gäster meddelas senare.

Nätverket leds av Jan-Olof Forsén och Bengt-Erik Johansson i Handikappförbundens styrelse och arbetar med arbetsmarknads- och socialförsäkringsfrågor. Genom nätverket finns möjlighet för alla förbund att diskutera frågor i dialog med våra gemensamma representanter i olika samråd och med Handikappförbundens styrelse. Nätverksmötena är öppna för alla från medlemsförbunden, både tjänstemän och förtroendevalda.

De prioriterade myndighetssamråden inom området är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket.

Som vanligt har vi också ett gemensamt informationsutbyte om vad som händer inom olika förbund och inom Handikappförbunden. Särskilt angeläget är det att höra vad som diskuterats i de olika samråden vi har med olika myndigheter. Alla som representerar Handikappförbunden hos Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljö­verket och Försäkringskassan är därför särskilt välkomna till nätverksmötet!