Remissmöte 29 mars om betänkandet Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera

Tid: 29 mars klockan 10-12

Plats: Handikappförbunden, Sturegatan 4, Sundbyberg


 
 
* Uppgifter markerade med stjärna är obligatoriska. Kontaktuppgifterna behöver vi för att bekräfta din anmälan och för att kunna meddela dig om eventuella förändringar.

 
Meddela här om du har några särskilda behov som vi behöver känna till (till exempel specialkost eller hörslinga).
 
Ska du ta med tolk eller ledsagare? (Du beställer tjänsten på egen hand)
 
 

 
Tänk på alla som är överkänsliga – avstå från att använda parfym och rakvatten, samt ha din mobiltelefon avstängd under konferensen.