Nätverksmöte för Ett samhälle för alla 23 mars 2017

Tid: 23 mars klockan 12 – 16

Plats: Handikappförbunden Sturegatan 4 i Sundbyberg

Mötet riktar sig endast till Handikappförbundens medlemsförbund.

Nätverksmötet leds av Pelle Kölhed och Ines Uusmann i styrelsen

Vi börjar med lunch.

På dagordningen:

- Konventionen som lag – var står vi?
Andrea Bondesson jurist i projektet Från Snack till Verkstad ger bakgrund och berättar om projektet.

- Bättre skydd mot diskriminering SOU 2016:87 presenterades innan jul
se regeringens webbtv och ska komma på remiss.

- Ny funktionshinderpolitik 2017
(aviserad i regeringens propositionslista senast 21 mars)

- Övriga frågor ( anmäl gärna i förväg om ni har några)

Anmälan senast den 20 mars.


 
 
* Uppgifter markerade med stjärna är obligatoriska. Kontaktuppgifterna behöver vi för att bekräfta din anmälan och för att kunna meddela dig om eventuella förändringar.

 
Meddela här om du har några särskilda behov som vi behöver känna till (till exempel specialkost eller hörslinga).
 
Ska du ta med tolk eller ledsagare? (Du beställer tjänsten på egen hand)
 
 

 
Tänk på alla som är överkänsliga – avstå från att använda parfym och rakvatten, samt ha din mobiltelefon avstängd under konferensen.