Nätverket för Jämlik hälsa 13 mars 2017

Tid: 13 mars klockan 10.00 - 13.00

Plats: Handikappförbundens kansli, Sturegatan 4, Sundbyberg

Mötet riktar sig endast till Handikappförbundens medlemsförbund.

Nätverksmötet leds av Lars Berge-Kleber och Marie Stéen i styrelsen.

På dagordningen:

  • Remiss Nationell läkemedelslista – diskussion.
  • Stiftelsen NEPI – nätverk för läkemedelsepidemiologi har under drygt ett år drivit ett projekt med syfte att identifiera hinder för en framgångsrik läkemedelsbehandling, samt att diskutera de olika berörda yrkesgruppernas roller. Andreas Furängen, projektledare, presenterar den nypublicerade rapporten.
  • Våren 2015 beslutade kongressen att arbeta för En säkrare läkemedelsförsörjning. Konkret innebär det att den enskilde patienten ska garanteras bästa tänkbara läkemedelsbehandling. Just nu arbetar Handikappförbunden med en rapport på temat. Rapporten kommer att diskuteras under nätverket. Ett utkast kommer att skickas ut i förväg.
  • Övriga frågor (anmäl gärna i förväg om ni har några)

Anmäl senast 8 mars.


 
 
* Uppgifter markerade med stjärna är obligatoriska. Kontaktuppgifterna behöver vi för att bekräfta din anmälan och för att kunna meddela dig om eventuella förändringar.

 
Meddela här om du har några särskilda behov som vi behöver känna till (till exempel specialkost eller hörslinga).
 
Ska du ta med tolk eller ledsagare? (Du beställer tjänsten på egen hand)
 
 

 
Tänk på alla som är överkänsliga – avstå från att använda parfym och rakvatten, samt ha din mobiltelefon avstängd under konferensen.