Länskonferens 16 maj 2017

Tid 2017-05-16 klockan 11:00 - 17:00
Plats Quality Hotel Winn i Haninge, adress Rudsjöterrassen 3, 136 40 Handen
Ansvarig Handikappförbunden
Pris: 1000 kronor för dagkonferens. Då ingår lunch, eftermiddagskaffe och tvårrätters middag. Om du vill ha övernattning 16-17 maj är kostnaden 2200 kronor.

Dagen inleds med lunch och avslutas med en gemensam middag.

Program för länskonferensen den 16 maj 2017.

Kl. 11.00      Aktuella frågor på läkemedelsområdet              

Medverkande: LIF:s VD Anders Blanck

Kl. 12.00      Välkomna, presentation och kort om dagen

Kl. 12.15      Kampanjen - Har du koll på dina mediciner?

Syftet med den kampanjen är att öka patient- och läkemedelssäkerheten genom att uppmärksamma läkemedelslistorna. Kampanjen hålls ihop genom tre delar som alla syftar till bättre läkemedelslistor och därmed bättre läkemedelsbehandling. På så sätt kan risken för felmedicinering och onödiga biverkningar minskas och rena läkemedelsfel förebyggas.

 

Region Gävleborg i samarbete med Handikappföreningar­nas Gävleborg (HSO), Pensionärernas riksorganisation (PRO), SPF seniorerna, Aleris, Apoteket, Apoteksgruppen, Apotek Hjärtat och Kronans Apotek i Gävleborg.

Kl. 12.30     Gemensam lunch för länskonferensen

Kl. 13.30     Den statliga LSS-utredningen och Handikappförbundens parallellutredning

Handikappförbundens vice ordförande Pelle Kölhed medverkar, han sitter som expert i den statliga LSS-utredningen som kritiserats för sina direktiv (Dir 2016:40).

Parallellt med den statliga utredningen har Handikappförbunden organiserat en arbetsgrupp som löpande publicerar olika underlag.

Det finns en stor oro för att flera centrala principer inom funktionsrätts-politiken, såsom självbestämmande och rätten att leva som andra, inte förstås och respekteras längre. Arbetet kring LSS är därför av central betydelse för hela funktionsrättsrörelsen, annars riskerar vi kastats 40 år tillbaka i utvecklingen. Hur kan vi ta den striden tillsammans?

Kl. 14.15     Vad händer efter namnbytet den 18 maj?

Den 18 maj byter Handikappförbunden formellt namn till det nya namnet Funktionsrätt Sverige.

Monica Klasén McGrath medverkar och berättar hur lanseringen av det nya namnet kommer att ske för att sprida det externt och göra det känt för omvärlden.

Hur kan länen medverka i spridningsarbetet och vad gäller för de län som också väljer att byta till det nya namnet?

Allt som hittills hållits hemligt, kommer att ges en förhandsglimt av på länskonferensen: Den nya loggan, den nya grafiska profilen, den nya hemsidan med mera…

Kl. 15.00     Eftermiddagskaffe

Kl. 15.15     Funktionsrättskonventionen som murbräcka i kommun och landsting

                      Genom att ratificera Funktionsrättskonventionen har Sverige förbundit sig att följa den.

Men är kommuner och landsting också tvungna att följa konventionen?  

Det här är en workshop om hur konventionen kan användas i det lokala, politiska påverkansarbetet och om de juridiska förutsättningarna för arbetet.  

Från snack till verkstad är ett arvsfondsprojekt som syftar till att stärka användningen av Funktionsrättskonventionen i Sverige. Projektet ska ta fram en digital verktygslåda samt en guide för hur enskilda personer kan överklaga kränkningar av de mänskliga rättigheterna i funktionsrättskonventionen.

Kl. 16.45      Avslutning och kort inför nästa länskonferens

Kl. 17.00      Slut för dagen

Kl. 19.00     Gemensam middag

 

Kortare pauser läggs in under dagen

 

 

 
* Uppgifter markerade med stjärna är obligatoriska. Kontaktuppgifterna behöver vi för att bekräfta din anmälan och för att kunna meddela dig om eventuella förändringar.

*Vill du ha middag och hotellrum?

Meddela här om du har några särskilda behov som vi behöver känna till (till exempel specialkost eller hörslinga).
 
Ska du ta med tolk eller ledsagare? (Du beställer tjänsten på egen hand)
 
 
Annat du vill meddela oss
 
Fakturaadress
Tänk på alla som är överkänsliga – avstå från att använda parfym och rakvatten, samt ha din mobiltelefon avstängd under konferensen.