Övrigt att tänka på

Bild på händer lagda på varandra

Undersök om ni kan samarbeta med någon annan organisation eller grupp av människor på er ort. Aktiviteter som involverar mer än en part och därmed berör många är intressanta för media. Här har de regionala samarbetsorganen en viktigt funktion att fylla.

Andra organisationer att samarbeta med beror givetvis på vilken fråga ni vill lyfta upp, men det skulle kunna vara idrottsföreningar, pensionärsorganisationer, företagare, elevorganisationer med flera.

Gör en lista på journalister på lokaltidningar, lokalradio och, lokal TV som bevakar våra frågor. Ring och be att få träffa dem (var och en för sig) för att berätta vad som händer hos er, allt för att knyta kontakter för framtiden.

Lyft fram det lokala. Gör gärna egna undersökningar.

Följ med i det som nyhetsmässigt händer på riksplanet. Följ upp de stora nyheterna och undersök hur förhållandena ser ut på er ort.

Ta chansen att medverka när radio och TV har debattprogram och telefonväkteri.

Var ute i god tid när du tipsar om ett evenemang. Redaktionerna har en ”dagbok” där de skriver upp händelser och evenemang som kan vara intressanta att bevaka. På dagstidningarnas morgonmöten går de sedan igenom dagens händelser och väljer ut det mest intressanta.

Ett mötesreferat ger sällan den bästa bilden av er verksamhet. Strunta i mötesformaliteter och koncentrera er i stället på huvudfrågan.

aktuellt

Medlemsförbundens nyheter

Kalendarium

2017-04-25 klockan 16:00 - 18:00: Kommunikatörsmingel 25 april
2017-05-16 klockan 11:00 - 17:00: Länskonferens 16 maj 2017
2017-05-17 klockan 09:00 - 16:00: Öppen kongressdag 17 maj
2017-05-18 klockan 09:00 - 16:00: Kongress 18 maj
2017-05-19 klockan 16:00 - 19:00: En 75-åring blir pånyttfödd!