Debatt

Bild på politikerutfrågning i Almedalen 2015

En bra aktivitet är att bjuda in politiker till debatt kring våra viktiga frågor. Några saker att tänka på kan vara följande:

Kontakta aktuella politiker med mycket god tidsmarginal! Var tydlig med vilka frågor som ska debatteras och hur tiden kommer att fördelas

Lokalen - Bjuder ni in till ett öppet möte? ja, då måste ni tänka på att ha en tillräckligt stor lokal som fungerar vår våra medlemsgrupper. Glöm inte bra tillgänglighet som exempelvis hörslinga, rullstolsramp och så vidare.

Roll ups eller wellpapp med logga runt bordet där debattörerna sitter.

Moderator (någon som fördelar ordet under debatten)

Annonsera i lokaltidningen

Kanske skapa ett event på Facebook

Affischera

Informera media

aktuellt

Medlemsförbundens nyheter

Kalendarium

2017-05-16 klockan 11:00 - 17:00: Länskonferens 16 maj 2017
2017-05-17 klockan 09:00 - 16:00: Öppen kongressdag 17 maj
2017-05-18 klockan 09:00 - 16:00: Kongress 18 maj
2017-05-19 klockan 16:00 - 19:00: En 75-åring blir pånyttfödd!