Hitta dina politiker i kommunen

Bild på en debatt

Följ med i politiken

Insynsverige är webbtjänsten för kommun och landsting, som vill erbjuda en modern e-tjänst för hantering av nämndhandlingar och dialog mellan medborgare, politiker och kommuntjänstemän.

För dig som medborgare är det lätt att följa med i politiken, bevaka sammanträden, ärenden och beslut via agentsökning och prenumeration, uppmärksamma dina vänner genom att dela ärenden via sociala medier och ställa frågor till dina politiker och kommuntjänstemän.

Det finns 290 kommuner och 20 landsting/regioner i Sverige. Kontaktuppgifter hittar du på Sveriges kommuner och landsting (SKL) webb.