Handikappförbundens externa uppdrag

Europa i form av pusselbitar på en gräsmatta.

En grundläggande uppgift för funktionshindersorganisationerna är att påverka samhället så att människor med funktionsnedsättningar kan leva på lika villkor med andra medborgare. Funktionshindersrörelsens arbete handlar om att få samhället att göra det möjligt för människor med funktionsnedsättning att som andra medborgare vara delaktiga i skola, arbete, fritid och samhället i övrigt.

Handikappförbunden har därför beslutat att ta fram ett antal förteckningar med kontaktuppgifter till myndigheter och organisationer när det gäller genomförandet av funktionshindersrörelsens politiska förslag.

Här redovisas vilka som har utsetts att företräda Handikappförbunden i externa representationsuppdrag.