Standardisering för ett samhälle för alla

Vill du påverka utformningen av ett tillgängligt och universellt utformat samhälle?

Handikappförbunden har de senaste åren satsat på att fler inom rörelsen ska påverka utformningen av standarder, både i Sverige och internationellt. Vi behöver fler användarrepresentanter i standardisering med internationell koppling till exempel till bostäder och byggd miljö.

Standardisering får en allt tydligare koppling till upphandling och lagstiftning. Därför är det oerhört viktigt att användare finns representerade. EU:s nya standardiseringspaket innehåller mer tryck på behovet av användare i standardisering. Ett nytt centrum för forskning kring standardisering har nyligen bildats i Lund.

Nyfiken på standardisering?

2015 har projektet Alla Vinner startat. Vill du veta mer, hör av dig till Caroline Åkerhielm, caroline.akerhielm@hso.se 073-610 0251

Handikappförbundens standardiseringsverksamhet

Handikappförbunden medverkar i strategiskt viktiga standardiseringsprojekt för att öka tillgängligheten i samhället. I standardiseringen träffas näringsliv, offentliga sektorn, universitet och ideell sektor. I standarder arbetar intressenter fram lösningar på gemensamma problem. Det är ett långsiktigt strategiskt påverkansarbete som skapar förutsättningar för nätverkande med nyckelaktörer. Standardiseringsarbete tar tid och kräver resurser. En hållbar finansiering behövs för att fler representanter från funktionshindersrörelsen ska ta steget in i arbetet.

Sedan 2011 får Handikappförbunden verksamhetsstöd från Konsumentverket för standardiseringsarbete. Resurserna går till att medverka i standardiseringsgrupper och samordna representanter i ett nätverk för standardisering.

Medverkan i SIS tekniska kommittéer, TK, 2017

Lättöppnade förpackningar, TK164 arbetgrupp 11, Claes Stjernström 
Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning, TK344 Hans Hammarlund
Teckenrepresentation och användargränssnitt, TK445 Eva Hedberg
Socialt ansvarstagande, TK478 Benny Wieweg /Mia Ahlgren
Grafiska symboler i publika miljöer, TK493, Anders Bond
E-tillgänglighet, TK504 Mia Ahlgren
Samordningsgrupp för tillgänglighet, TK536 Mia Ahlgren
Kvalitet i äldreboende, TK572, Caroline Åkerhielm
Kvalitetssäkring inom LSS, TK599, Pelle Kölhed
Personcentrerad vård, TK602, Kristina Söderlund

Vilande 2017
Människa  systeminteraktion, TK380 arbetgrupp 2 
Digitala lärplattformar, TK 450 arbetsgrupp 6
Kvalitetssäkring av HVB, TK597,

Internationellt arbete
ITU Focus Group on Audiovisual Media Accessibility avslutat 2013 som fortsatt i 
ITU Intersector Rapporteur Group Audiovisual Media Accessibility  Mia Ahlgren

Vi medverkar även i samordningsgrupp kring tillgänglighet  med IT-standardiseringen ITS och Svensk Elstandard SEK  samt finns representerade i SKA-rådet, Standardiseringens Konsument- och Arbetstagarråd.

Vill du veta mer om vad vi gör inom standardisering?
Kontakta mia.ahlgren@hso.se telefon 08-546 40452

Är du nyfiken på att själv vara med och påverka genom standardisering.
Kontakta caroline.akerhielm@hso.se telefon 073-610 0251

Broschyr Din röst är nödvändig (2011).pdf

Standardiseringens Konsument- och Arbetstagarråd, SKA-rådet

Brev till handelsministern om Standardiseringens roll för universell utformning

Tillgänglighet kräver standardisering - webbtv från konferens 2010