Den hållbara rörelsen - kompetensutveckling för medlemsförbunden

 

 

En glad mörk man i förgrunden med svart polotröja, bakom hon skymtas en kvinna i ljus hår och vit skjorta

Den hållbara rörelsen var en storsatsning på kompetensutveckling av anställda inom de nationella medlemsförbunden. Syftet var att stärka mångfalden, säkra kompetensen och skapa en bättre arbetsmiljö inom handikapprörelsen.

Handikappförbundens utvecklingsforum genomförde en förstudie som visade rörelsens behov av komptensutveckling. Behovet har uppstått till stora delar av de ekonomiskt svåra tiderna som många förbund har erfarit, och de kommande stora pensionsavgångarna.

Tanken med projektet varr att lägga grunden för en omfattande kompetensutveckling med mångfaldsperspektiv för samtliga anställda inom förbund på nationell nivå. Målet i sin helhet var att den svenska handikapprörelsens arbetskraft i framtiden ska stå bättre rustad för de utmaningar en modern och dynamisk påverkansorganisation kan ställas inför.

Projekttid:

Januari 2010 till och med december 2011

 

aktuellt

Medlemsförbundens nyheter

Kalendarium

2017-04-25 klockan 16:00 - 18:00: Kommunikatörsmingel 25 april
2017-05-16 klockan 12:00 - 17:00: Länskonferens 16 maj 2017
2017-05-17 klockan 09:00 - 16:00: Öppen kongressdag 17 maj
2017-05-18 klockan 09:00 - 16:00: Kongress 18 maj
2017-05-19 klockan 16:00 - 19:00: En 75-åring blir pånyttfödd!