Projekt

man planerar projektaktivitet

Inom våra fyra prioriterade intressepolitiska områden – Arbete och försörjning, Hälso- och sjukvård, Barn och unga och Mänskliga rättigheter – bedrivs en mängd projekt. Varje projekt vi arbetar med har en koppling till något av de fyra områdena.

Klicka på länken nedan för att läsa mer om Handikappförbundens projektet på dess egna webbplats. Du kan enkelt komma tillbaka till Handikappförbundens webbplats genom att klicka på Handikappförbundens logga uppe till vänster på sidan.

DATE - Delaktighet, Attitydförändring, Tillgänglighet, Elever

Det outsagda - mellan barn och föräldrar

Alla vinner 

Från snack till verkstad