3 december, en dag för alla

Text: 3 dec en dag för allaLåt oss fira den mänskliga mångfalden den 3 december, ”En dag för alla”.  Än så länge är dagen mest omtalad som ”Internationella funktionshinderdagen”.  I år är dagens särskilt högtidlig då vi firar att FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, funktionsrättskonventionen fyller tio år.

Läs mer om dagen på FNs sida

Varje år väljer FN ett tema, men länderna runt om i världen lyfter olika frågor. Temat för årets internationella dag är "Att uppnå 17 mål för framtiden ". Temat knyter an till de 17 hållbarhetsmålen (SDGs) och den roll som dessa mål har i  byggandet av en mer inkluderande och rättvisare värld för personer med funktionsnedsättning.

Här kan du läsa mer om Agenda 2030 och hållbarhetsmålen

Redan 1992 beslutade FN att inrätta en årlig dag för att öka medvetenhet om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.  FN anordnar också en årlig filmfestival. EU-kommissionen delar ut pris för tillgängliga städer under en konferens i Bryssel dit representanter från funktionshinderrörelsen bjuds in att delta.

I år deltar Handikappförbundens vice ordförande Ines Uusmann i EU konferensen i Bryssel, den 29-30 november. Konferensen fokuserar i år på att fira 10-årsdagen av FN: s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Presentationer och diskussioner fokuserar på de framsteg som har gjorts inom EU för att främja rättigheter för personer med funktionsnedsättning, baserat på FN: s konvention.

Handikappförbunden väntar fortfarande på att regeringen ska ta upp frågan om hur Sverige ska hantera rekommendationerna från FNs övervakningskommitté, från 2014. Detta är särklit aktuellt nu när en ny funktionshinderspolitik ska tas fram. I rekommendationerna får Sverige hård kritik, inte minst för hanteringen av personlig assistans.

Detta år har vi därför valt att ställa oss bakom den landsomfattande manifestationen Assistans är frihet- rädda LSS. RBU är inititativtagare till manifestationen, som samlar hela funktionsrättsrörelsen.

Läs mer om manifestationen här