Tillgänglig information och kommunikation öppnar dörren till delaktighet och jobb

Handikappförbunden anser att tillgänglig och användbar informationsteknik är en global fråga som kräver gemensamma spelregler. Det krävs ansvarstagande och samordning och aktivitet från statens sida, både nationellt och internationellt. För många människor med funktionsnedsättning har den digitala tekniken varit en dörröppnare till arbete, delaktighet och kommunikation med omvärlden. Men tekniken riskerar att utestänga människor, om den inte skapas för människor med olika förutsättningar.
 
Handikappförbunden anser att staten ska ta ansvar för att säkerställa att alla medborgare kan delta. Samhället blir alltmer digitaliserat. Vi är beroende av teknik för att skaffa oss information och kommunicera - på jobbet, i skolan och på fritiden. När vi ska välja politiker i allmänna val kommer information via medier som ibland brister i tillgänglighet. Bygget av det digitala samhället sker i en rasande fart utan att det finns en tydlig plan för hur alla ska kunna delta. Människors olika behov och förutsättningar måste finnas med  redan i planeringen av digitala lösningar. Det måste bli rätt från början för att inte skapa hinder och utestänga människor. 
 
Handikappförbunden anser att staten ska ta ansvar för att säkerställa att alla medborgare kan kommunicera med omvärlden på lika villkor med stöd av kommunikationsteknik. Det måste också finnas alternativ för människor som av olika anledningar inte kan utnyttja den digitala tekniken för att kommunicera.

EU och FN prioriterar tillgänglig IKT. Artiklarna 9, 21 och 30 i FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Tillsammans med den europeiska funktionshindersrörelsen har vi drivit kravet på europeisk lagstiftning för tillgängliga webbplatser.  

Läs mer:
Funktionshinderperspektiv på digitala agendan

EU föreslår direktiv för tillgängliga webbplatser

Handikappförbundens åtaganden för en digital agenda för Sverige (februari 2012)

Handikappförbunden deltar i kampanjen Digidel 2013

Synpunkter på beslutsmodell för krav på tillgänglighet i tv (mars 2011)

Synpunkter på rapport om tv-tillgänglighet (januari 2011)

Seminarium om digitalisering, tillgänglighet och kultur (februari 2010) 

Brev till kulturinstitutioner om digitalisering och tillgänglighet deccember 2009 (worddokument)

Brev till regeringen  om ett inkluderande samhälle juni 2009 (worddokument)

Handikappförbundens syn på IKT - tal maj 2006 (workdokument)

Europeiska handikapprörelsens syn på Europas digitala agenda februari 2010 (worddokument på engelska)
 
Länk till sida om EU:s arbete för e-tillgänglighet och e-inkludering

Länk till sida om Internationella riktlinjer för tillgängligt innehåll på webben WCAG 2.0

Konsumentskydd:

Om du som konsument vill klaga på en tjänst för tv telefon eller Internet kan du vända dig till Konsumenternas tele, tv och internetbyrå