Standardisering som verktyg

Kongressen 2015 antog ett mål om att Handikappförbunden ska verka för att en nationell plan för universell utformning i standardisering ska upprättas. Konkret innebär det att en plan för att utveckla standarder som kan användas som krav för universell utformning och tillgänglighet upprättas. Syftet är att dessa ska tillämpas vid offentlig upphandling inom alla delar av den offentliga sektorn.

Handikappförbunden har sedan 2011 arbetat aktivt med standardisering som verktyg för att undanröja hinder i samhället. Vi har också arbetat för resuser och bättre förutsättningar för att användarorganisationer ska kunna delta i standardisering. Vi medverkar i några strategiskt viktiga standardiseringsprojekt för att öka tillgängligheten i samhället. Vi anser att det behövs bättre förutsättningar för konsument- och handikapporganisationer som representerar användare med olika behov att medverka i standardisering. Långsiktig finansiering behövs för främjande, rekrytering, samordning och utbildning. Ideella organisationer behöver även resurser till medlemsavgifter, resor och tid för arbetet. Utan användarrepresentanter riskerar standarderna att bli dyra och ineffektiva lösningar som endast gynnar större företag. Den offentliga sektorn bör engagera sig i standardiseringen som bidrar till ett universellt utformat samhälle och använda sig av standardiserade krav på tillgänglighet i offentlig upphandling.

Ideella organisationer kan söka bidrag för projektavgifter i standardisering och till resebidrag för deltagande i internationella standardiseringsmöten hos Standardiseringens konsument- och arbetstagarråd, SKA-rådet där Handikappförbunden är representerade sedan 2012.

Sedan 2011 har Handikappförbunden verksamhetsstöd från Konsumentverket.
Mer om standardiseringsverksamheten och hur du kan medverka.

Kontakt mia.ahlgren@hso.se telefon 08-546 40452

Svar från SIS på motionen 2015 samt Brev om samarbete 2015

Motion till SIS fullmäktige om Handlingsplan för tillgänglig standardisering (2015) word

Broschyr Din röst är nödvändig (2011).pdf

Brev till handelsministern om Standardiseringens roll för universell utformning

Tillgänglighet kräver standardisering - webbtv från konferens 2010