Diskriminering

En svart man och en vit kvinna skrattarBristande tillgänglighet, användbarhet och begriplighet utestänger människor med funktionsnedsättning från stora delar av samhällslivet. Under flera decennier har funktionshindersrörelsen kämpat för att bristande tillgänglighet ska omfattas av diskrimineringslagen. Den  senaste utredningen om frågan fick titeln Bortom Fagert tal - bristande tillgänglighet som diskriminering. Det drjöde innan Hans Ytterbergs departementsskrivelse skickades ut på remiss. När propositionen antogs av riksdagen 2014 hade förslagen försetts med flera undantag.

Från och med 1 januari 2015 är bristande tillgänglighet en egen form av diskriminering vid sidan av direkt och indirekt diskriminering, trakasserier och instruktioner att diskriminera. Skälighet ska bedömas utifrån bland annat ekonomiska och praktiska förutsättningar samt varaktighet i kontakten mellan verksamhetsutövaren och den enskilde. Lagen gäller inte den som gör en förfrågan om arbete, vid tillhandahållande av bostäder, för privatpersoner eller företag som har färre än tio arbetstagare som tillhandahåller varor eller tjänster (med undantag för företag inom häls- och sjukvård).

Kampen för att stärka skyddet mot diskriminering fortsätter.

DO har gjort en sammanfattning av lagen. För den som vill anmäla diskriminering rekommenderar vi kontakt med Diskrimineringsombudsmannen, DO. Se även information om juridisk rådgivning.