Rätten till grundutbildning måste gälla alla

Personer med utvecklingsstörning måste få större möjligheter till utbildning i olika former. Det är viktigt för att få jobb och för att hålla de kunskaper man redan har levande.

Vuxenutbildning för personer med utvecklingsstörning, Särvux, är en egen skolform som vänder sig till vuxna med utvecklingsstörning som vill komplettera sin utbildning. Kommunerna är ansvariga för att det finns särvux, men verksamheten skiljer sig mellan olika kommuner. Antalet studerande har ökat under de senaste åren, men antalet undervisningstimmar har endast ökat marginellt.

Handikappförbunden anser att de skillnader i rättigheter som fortfarande råder mellan personer med utvecklingsstörning och andra är oacceptabla. Samma rättigheter till grundutbildning som gäller andra måste gälla även personer med utvecklingsstörning.

Vuxna med utvecklingsstörning behöver dessutom få möjlighet att studera för att vidmakthålla eller återfå kunskaper. Detta är särskilt viktigt då många har sämre möjlighet än andra vuxna att praktisera sina kunskaper och hålla dem vid liv.

Individuella studieplaner är viktiga och måste garanteras i förordningen om kommunal vuxenutbildning. Undervisningen bör ske i anslutning till annan vuxenutbildning och inte i särskilt avskilda lokaler.