Högskolan borde informera bättre om sitt stöd

Högskolan borde mer aktivt arbeta med rekrytering av studenter med funktionsnedsättning och aktivt informera om de möjligheter till stöd som finns. 

Från 2001 finns Lagen om likabehandling som ska främja lika rättigheter för studenter och motverka diskriminering på grund av bland annat funktionshinder. Högskolorna ska även arbeta förebyggande och göra en årlig plan för hur man ska främja studenters lika rättigheter. Diskrimineringslagen, som gäller från 2009 utökades 2014.

Högskolor ska enligt en förordning avsätta en bestämd del av sin budget för stöd till studenter med funktionshinder. Varje högskola har en samordnare som organiserar detta stöd. De som söker sig till samordnaren räknas, men det säger inte sanningen om antalet studenter med funktionsnedsättning.

Handikappförbunden anser att högskolorna mer aktivt borde arbeta med rekrytering av studenter med funktionsnedsättningar. Detta görs bland annat genom att tillgänglighet och pedagogiska anpassningar är avhjälpta från början. Att anpassa ”vid behov” håller människor tillbaka. Det är också viktigt med ett aktivt och uppsökande informationsarbete om det stöd som finns att tillgå genom samordnarna.