Folkbildning på deltagarnas villkor

Handikappförbunden anser att samma rättigheter ska gälla i folkbildning som i annan utbildning för vuxna. Om man har särskilda utbildningar för personer med funktionsnedsättning ska dessa ytterst syfta till delaktighet i samhällslivet.

Folkbildningen växte fram ur 1800-talets skandinaviska folkrörelser. Idag utgörs folkbildningen rent administrativt av Folkbildningsrådet som fördelar medel till knappt 150 folkhögskolor och nio studieförbund. Genom studiecirkelverksamhet når studieförbunden en stor andel av det svenska folket. Folkbildningen har vissa undantag i diskrimineringslagen för att kunna rikta sig till de målgrupper som folkbildningens institutioner väljer.

Handikapprörelsen har en lång tradition av samarbete med folkbildningen och är medlem i Arbetarnas bildningsförbund. Ändå är det viktigt att personer med funktionsnedsättning får ett ökat inflytande i alla styrelser för folkhögskolor och studieförbund. Annars finns risken att verksamheten utförs för och inte utifrån personer med funktionsnedsättning.

Handikappförbunden anser att folkbildningen ska vara tillgänglig för alla som är intresserade av att studera eller delta. Studerande inom folkbildningen ska ha samma rättigheter som andra studerande när det gäller anpassningar och hjälpmedel. Folkbildningen ska vara ett fritt och frivilligt val. Därför ska man inte på grund av en funktionsnedsättning vara hänvisad till folkbildningen som enda valmöjlighet. Specialkurser för olika målgrupper av personer med funktionsnedsättning kan ha en stärkande funktion för individen, men ska i de fall de förekommer ytterst syfta till inkludering i samhällslivet.