Barn och familj

Alltid barn i första hand
Barn med funktionsnedsättning ska alltid i första hand betraktas som barn. Barnkonventionen som bland annat reglerar barnets rätt att leka och utveckla sina färdigheter ska beaktas.

En funktionsnedsättning kan leda till att barnet måste ägna mycket tid åt att träna och gå på en rad besök hos olika specialister. Det kan därmed vara svårt att ha tid och ork att leka, vila, ha vänner och utveckla egna färdigheter i samma utsträckning som andra barn. Därför är det extra viktigt att alla involverade har en helhetssyn på barnets behov.

Barn med funktionsnedsättning bör göras delaktiga i beslut och verksamheter som riktar sig till - och berör dem.

Föräldrar ska ha tid att vara föräldrar
Föräldrar till barn med funktionsnedsättning ska ha tid och kraft till barnet, till syskon och andra nära relationer. För att det ska vara möjligt behövs koordinering av samhällsstödet. Det krävs även att viktiga funktioner kring familjen är stabila och förutsägbara för att skapa trygghet för föräldrar och barn.

Föräldrar behöver tid och möjlighet att kunna arbeta. Det ska även vara möjligt för föräldrar att ha tid för en aktiv fritid och återhämtning.

Här kan du läsa mer:

-          Handikappförbundens plattform för ökat stöd till barn och deras familjer

-          Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, artiklarna 7 Barn med funktionsnedsättning och Artikel 23  Respekt för hem och familj

-          Barnkonventionen

-          Handikappförbundens projekt Det outsagda - mellan barn och föräldrar