Tandvård

Två händer håller fram mynt och sedlarFunktionsnedsättning och kroniska sjukdomar leder ofta till problem med munhälsan. Dessa besvär ska inte föra med sig merkostnader för individen. Handikappförbunden tycker därför att skydd mot höga kostnader för tandvård ska ersättas genom ett generellt system utan särlösningar. Orsaken till problem med tänder och munhåla kan vara en sjukdom i sig, men det kan också bero på att läkemedel som behövs för behandling av en annan sjukdom skapar problem.

Personer med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom kan efter bedömning få del av landstingens särskilda tandvårdsstöd. Det betyder att dessa personer kan få tandvård för samma kostnad som för övrig sjukvård. I flera fall måste patienten visa kopplingen mellan grundsjukdomen och tandbesvären. I ingen annan sjukvård ställer man krav på patienten att bevisa sina besvär på det sätt man gör i det särskilda tandvårdsstödet.

Utöver dessa grupper har landstingen ett visst tolkningsutrymme för att bedöma om även andra personer kan omfattas av tandvårdsstödet. Systemet ger olika rätt till vård beroende på var man bor. Det innebär också en rättsosäkerhet eftersom landstingsbeslut inte går att överklaga.

Därför vill Handikappförbunden ha ett generellt system för skydd mot höga kostnader även i tandvården.