Läkemedel

Handikappförbunden anser att alla läkemedel ska finnas tillgängliga över hela landet. Den medicin som är effektivast för individen och är subventionerad av staten ska vara möjlig att få utskriven. Vi värnar principen om att bästa tillgängliga behandling ska ges till den som är i behov av vård. Om läkemedelsbehandling är den bästa och mest effektiva behandlingen så är det den behandling som ska ges.

De läkemedel som TLV har subventionerat måste var möjliga att få utskrivna - över hela landet. Idag väljer vissa landsting att inte skriva ut dyra men effektiva läkemedel mot svåra kroniska sjukdomar. Trots att det är läkemedel som subventioneras. Detta drabbar vissa hårt. Vi anser även att läkemedelsbehandlingen blir bättre med pålästa och kunniga patienter. Därför är det viktigt att det finns bra information till patienterna.

Olika myndigheter har ansvar för olika delar av området. Läkemedelsverket ansvarar för godkännande och kontroll av läkemedel, naturläkemedel och medicintekniska produkter. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) beslutar om vilka läkemedel som ska vara subventionerade och ingå i högkostnadsskyddet. Socialstyrelsen arbetar med hur läkemedel hanteras och används i vården.

Utöver vårt egna påverkansarbete sker också samarbeten med LIF, De forskande läkemedelsföretagen.

Här kan du läsa mer

Min medicin - vart tog den vägen? - Handikappförbundens synpunkter på aktuell läkemedelspolitik (2011)

Trovärdighetens pris. pdf (2006)

Trovärdighetens pris, vad hände sen? pdf (2008)

Överenskommelse om samverkansformer mellan läkemedelsföretag och handikapporganinsationer.pdf