Jämlik hälsa

Alla människor ska ha tillgång till kvalitativ sjukvård, behandling, läkemedel, rehabilitering och hjälpmedel. Den som har störst behov ska prioriteras först. Den onödiga ohälsa som drabbar många personer med funktionsnedsättning kan och ska förebyggas.

Handikappförbunden arbetar för en jämlik hälsa genom att delta i samråd med nationella myndigheter, svara på remisser samt genom kontakter med beslutsfattare. 

Under kongressperioden 2015-2017 arbetar vi för följande mål inom det prioriterade området Jämlik hälsa:

Vårdprogram för ökad jämlikhet

Den senaste kunskapen om vård och behandling ska snabbare och bättre implementeras inom hela vården. Konkret innebär det att de nationella riktlinjerna för olika diagnoser ska utvecklas till, eller ersättas av, vårdprogram som kan användas direkt i de behandlande verksamheterna. Detta inbegriper även en livslång rehabilitering och habilitering.

Effektivare vård vid kroniska sjukdomar

Hälso- och sjukvården ska utformas och styras efter dem med störst behov. Konkret innebär det satsningar på en fungerande primärvård och effektivare remitteringar till specialistvård. En bättre sammanhållen vårdkedja där den enskilde står i centrum skapar stora vinster för både den enskilde och samhället.

En säkrare läkemedelsförsörjning

Konkret innebär det att den enskilde patienten ska garanteras bästa tänkbara läkemedelsbehandling. Staten ska ta ett större ansvar så att den enskilde inte drabbas av högre kostnader eller utestängs från verksam behandling. Tillhandahållandet av läkemedel måste ske på patienternas villkor, inte utifrån intressen från läkemedelsindustri eller apoteksmarknad.

En fungerande jämlik hjälpmedelsförsörjning

Konkret innebär det att en sammanhållen hjälpmedelsförsörjning ska förstärkas. Oavsett var i landet man bor, ska den enskilde garanteras effektiva, individuellt anpassade hjälpmedel utan egenkostnad, där inte bara förskrivning utan också underhåll, utbildning, försäkring med mera garanteras.

Kontakt

Lars Berge Kleber, styrelseledamot
Marie Steén, styrelseledamot
Martina Bergström, intressepolitisk utredare