En historisk konvention ger samma rätt till alla

FN-konventionen är historisk i ett funktionshindersperspektiv. Ett stort erkännande för personer med funktionsnedsättning världen över. Men det är inga nya rättigheter utan det är ett förtydligande om att personer med funktionsnedsättning inkluderas i de mänskliga rättigheterna från 40-talet.

Syftet med konventionen slås fast i artikel 1, punkt 1: ”Denna konventions syfte är att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning och att främja respekten för deras inneboende värde.” 

Korta fakta om konventionen:
2006 december FN antog  konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
2009 januari. Konventionen trädde  i kraft i Sverige.
2011 rapport till FN:s övervakningskommitté för konventionen.
Handikappförbunde tog fram en alternativrapport om hur Sverige lever upp till konventionen, i bred samverkan med flera organisationer i projektet Agenda 50.
2013 En frågelista "list of issues" fastställedes av övervakningskommittén.
2014 april. Regeringen förhördes för första gången av FN:s övervakningskommitté i Genève och kommittén tog fram rekommendationer till den svenska staten.

Konventionen är den första som antagits av EU. EU ska förhöras av övervakningskommittén för första gången i augusti 2015.

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Handikappförbundens material om mänskliga rättigheter

Kort om förhöret i Geneve 2014

Rekommendationerna till Sverige (april 2014)

Inskickade handlingar till övervakningskommittén (två sidor på engelska)

Mer om FN:s arbete med rättigheter för personer med funktionsnedsättning (på engelska)