De globala målen

De 17 globala hållbarhetsmålen för att förändra vår värld:

1: Ingen fattigdom

2: Ingen hunger

3: God hälsa och välbefinnande

4: God utbildning för alla

5: Jämställdhet

6: Rent vatten och sanitet

7: Hållbar energi för alla

8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

9: Hållbar industri, innovation och infrastruktur

10: Minskad Ojämlikhet

11: Hållbara städer och samhällen

12: Hållbar konsumtion och produktion

13: Bekämpa klimatförändringen

14: Hav och marina resurser

15: Ekosystem och biologisk mångfald

16: Fredliga och inkluderande samhällen

17: Genomförande och globalt partnerskap

 

Källa: Texterna om mål och delmål som delvis är redigerade har hämtats från www.globalamålen.se

 

aktuellt

Medlemsförbundens nyheter

Kalendarium

2017-04-25 klockan 16:00 - 18:00: Kommunikatörsmingel 25 april
2017-05-16 klockan 11:00 - 17:00: Länskonferens 16 maj 2017
2017-05-17 klockan 09:00 - 16:00: Öppen kongressdag 17 maj
2017-05-18 klockan 09:00 - 16:00: Kongress 18 maj
2017-05-19 klockan 16:00 - 19:00: En 75-åring blir pånyttfödd!