DATE lärmaterial årskurs 4-9

DATE lärmaterial omslagssida. Fyra figurer med olika kroppar och färger, blå, gul, röd och grön.

Här kan du ladda ner eller beställa DATE – ett lärmaterial som gör det lätt att arbeta för en inkluderande skola. Eleverna deltar direkt i utvecklingsarbetet för en tillgänglig verksamhet och ett tillåtande klimat. Samtidigt får klasslärare och arbetslag ett material för att integrera likabehandlingsarbetet i undervisningen.

DATE utgår från läroplanens mål och ger lektionsunderlag för alla ämnen och alla elever i årskurs 4-9.

  • Boken med lärarhandledning och övningar kan laddas ner eller beställas.
  • Elevbladen till övningarna kan delas eller skrivas ut.
  • DATE-dejta är filmer, ljudfiler och skrivna berättelser där elever själva berättar om sina erfarenheter av tillgänglighet i skolan.

I slutet av mars 2017 lanseras även DATE lärmaterial för förskola, grundskola F-3 och gymnasiet!!

Läs mer om det här

Fritt lärmaterial

 Text: DATE - en del av Tillgänglighetspaketet. Över texten: Logga Tillgänglighetspaketet. Bilden föreställer två figurer med olika kroppar. De är randiga i svart, blått, rött, grönt och gult.

 __________________________________

 

Logga Handikappförbunden.

Logga Arvsfonden