Prima primärvård

Här kan ’Prima Primärvård’ laddas ner. Det är ett material som kan användas som diskussionsunderlag vid utbildningstillfällen i föreningar. Under varje rubrik finns citat från personer som har kroniska sjukdomar och som deltog i fokusgrupper i projektet. Projektet var en del av Regeringens satsning på kroniska sjukdomar och pågick 2014-2016.

Materialet är tänkt att användas för att utveckla gemensamma frågor om primärvården. När flera patientgrupper har enats om vad som är viktigt att ta upp med primärvården lokalt, kan frågorna tas upp där. Det blir då ett gemensamt behov från många patientgrupper.

Materialet Prima primärvård.pdf

 Materialet kan även laddas ner från ABF:s hemsida: http://webbutik.abf.se 

 

aktuellt

Medlemsförbundens nyheter

Kalendarium

2017-05-16 klockan 11:00 - 17:00: Länskonferens 16 maj 2017
2017-05-17 klockan 09:00 - 16:00: Öppen kongressdag 17 maj
2017-05-18 klockan 09:00 - 16:00: Kongress 18 maj
2017-05-19 klockan 16:00 - 19:00: En 75-åring blir pånyttfödd!