Universell utformning och standardisering

"universellt utformade" betyder sådan utformning av produkter, miljöer, program och tjänster att de ska kunna användas av alla i största möjliga utsträckning utan behov av anpassning eller specialutformning. "Universellt utfor-made" ska inte utesluta hjälpmedel för enskilda grupper av personer med funktionsnedsättning där så behövs.

Artikel 2, konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Vägen mot ett universellt utformat samhälle.pdf

Folder om universell utformning.pdf

Var med och bestäm vad som ska bli standard
Det område som och din organisation prioriterar är säkert kopplat till en standard. Eller också saknas en standard. I standardiseringsgrupper möts representanter för näringsliv, organisationer och myndigheter. Om det saknas representanter från funktionshindersorganisationer i standardisering riskerar vi att tillgänglighet och användbarhet saknas eller försämras i viktiga delar av samhället. I broschyren Din röst är nödvändig kan du läsa mer om hur du kan medverka.

Broschyr Din röst är nödvändig (2011).pdf 

Sedan 2011 har Handikappförbunden verksamhetsstöd från Konsumentverket för att arbeta med standardisering. I verksamhetsrapporten för 2011 finns exempel på vad som hänt under året.

Ett steg på väg till ett tillgängligare samhälle, Verksamhetsrapport Standardisering 2011.pdf

Jodå. Tillgänglighet lönar sig (vi har räknat på det)

I arbetet för en diskrimineringslag som omfattar tillgänglighet tog Handikappförbunden och Lika Unika fram denna rapport om hur tillgänglighet lönar sig.

Jodå Tillgänglighet lönar sig som pdf

Jodå Tillgänglighet lönar sig i word

Jodå tillgänglighet länar sig, LättLäst

Jodå Tillgänglighet lönar sig i mp3

Ladda ned fil som sparas på cd och öppnas i Daisy-läsare
(Gratis Daisyläsare finns att ladda ned)

Dörrarna stängs innan alla har fått plats

En faktaspäckad rapport skriven av Dan Andersson LO:s tidigare chefsekonom som bland annat visar att tillgängligheten i Sverige går tillbaka och pekar på vilka vinster samhället går miste om.

Dörrarna stängs innan alla har fått plats.pdf