Material om Hälso- och sjukvård

Material från projektet Prima primärvård

Sammanställning av aktuell läkemedelspolitik gjord av en arbetsgrupp inom Handikappförbunden 2011

”Min medicin - vart tog den vägen?”.pdf

Prioriteringar inom Hälso- och sjukvården
Projektet Prioriteringar inom Hälso- och Sjukvården har undersökt vilka förväntningar sjukvårdshuvudmännen har på samverkan med funktionshindersrörelsen och hur detta uppfylls respektive inte uppfylls. Intervjuer visar att viljan finns både inom funktionshindersrörelsen och en efterfrågan från politiker och tjänstemän efter samverkan. Undersökningen visar att funktionshindersrörelsen har respekt och erkännande hos lokala politiker men att man söker mer initivativ och egna lösningar.
Tryckår: 2006

Prioriteringar inom Hälso- och sjukvården.pdf

Om påverkansarbete och prioriteringar i sjukvården 
Rapporten belyser hur funktionshindersrörelsen på länsnivå bedriver sitt påverkansarbete när det gäller frågan om prioriteringar i hälso- och sjukvården. Rapporten visar bland annat att det finns goda förutsättningar för att handikapprörelsen på länsnivå ska kunna driva frågan om prioriteringar framgångsrikt.
Tryckår: 2004

Om påverkansarbete och prioriteringar i sjukvården.pdf