Material om Arbete och försörjning

Här kan du ladda ner material som finns om Arbete och försörjning.

Material från projektet Rätt stöd till arbete

Projektet pågick 2011-2014

Rätt stöd till arbete.pdf
Nyckeln till arbete.pdf
Våga visa vägen.pdf
Tryckår: 2014

Allt är relativt

Ett utbildningspaket för en förbättrad arbetsmarknadssituation för människor med funktionshinder.
Tryckår: 2005-2006

Allt är realtivt - Presentationsbroschyr.pdf
Allt är relativt - Information om stöd.pdf
Allt är relativt - Berättelser och diskussionsuppgifter.pdf
Allt är relativt - Användartips.pdf

Inspirationsbok – Agenda 22

Handledning för hur funktionshindersorganisationerna kan inspirera företag att arbeta för ökad tillgänglighet. Handledningen är ett redskap för att intressera företag/verksamheter/arbetsgivare att öka tillgängligheten för personer med funktionshinder. Den omfattar både rekrytering och utbudet av varor och tjänster. Materialet är framtaget i samarbete med privata företag, branschorganisationer, offentliga verksamheter och ideella organisationer. Framtaget inom projektet Agenda 22 Företag.
Tryckår: 2004

Inspirationsbok - Agenda 22 företag.pdf