Samarbeten i regioner och län

Funktionshindersrörelsen har även bildat samarbetsorganisationer på kommunal och  regional nivå. Dessa har inga organisatoriska band med Handikappförbunden, även om det finns nära samarbete.

För att få information om samarbetsorganisationer i kommunerna, kontakta närmaste län eller region - se nedan.

Blekinge län

HSO Blekinge
Strandgatan 8
372 30  Ronneby
Tel: 0457-211 45
E-post: info@hsoblekinge.se
Hemsida: Blekinge län

Dalarnas län
Klöverstigen 10
784 51 Borlänge
Tel: 0243-627 00
E-post: hsodalarna@gmail.com 
Hemsida: Dalarnas län

 Gotlands län
Funktionsnedsatta i samverkan - Funkisam 
Brömsebrovägen 8, 621 39 Visby
Tel: 0706-028 17
E-post: funkisam@hotmail.se
Hemsida: Funkisam Gotlands län 

Gävleborgs län

Handikappföreningarnas samarbetsorgan
S. Centralgatan 10, 802 50 Gävle
Tel: 026-61 51 63
E-post: kansli@hsogavleborg.se
Hemsida: HSO Gävleborgs hemsida

Hallands län

Saknar samarbetsorgan
Däremot finns Husknuten som är ett föreningshus för över 20 handikappföreningar i Halland. Här har flera av föreningarna sina kanslier.

Jämtlands län

Handikappsamverkan
Postadress: Box 377, 831 25 Östersund
Besöksadress: Folkets Hus, Krondikesvägen 93
Tel: 063-18 18 84.
Fax: 063-18 18 85
E-post: kansli@hsv.z.se
Hemsida: saknas

Jönköpings län

Handikappföreningarnas samarbetsorgan
Barnarpsgatan 19, 553 16 Jönköping
Tel: 036-15 28 70.
Fax: 036-15 28 90
E-post: info@hso.jonkopingslan.se
Hemsida:HSO Jönköpings län

Kalmar län

FSO Resurscenter i Kalmar län
Nygatan 30 392 34 Kalmar
Tel 0480-27440
Fax 0480-27464
E-post: info@fsokalmarlan.se
Hemsida: FSO Kalmar län 

Kronobergs län

Handikapprörelsens Idé- & Kunskapscentrum
Södra Vallviksvägen 4B, 352 31 Växjö
Tel: 0470-71 10 50.
Fax: 0470-478 88
E-post: info@handikappkunskap.se
Hemsida: Kronobergs län 

Norrbottens län

Handikappföreningarnas samarbetsorgan
c/o Sunderby folkhögskola, Kråkbergsvägen 7, 954 42 Södra Sunderbyn
Tel reception: 0920-26 66 19.
Fax 0920-43 42 56
E-post: hso@sunderby.fhsk.se
Hemsida: HSO Norrbottens län  

Skåne, region
Handikappföreningarnas samarbetsorgan 
HSO Skåne
Östra varvsgatan 23, 211 73 Malmö
Tel: 040-23 64 40. 
Fax: 040-24 46 75 
E-post: info@hsoskane.se
Hemsida: HSO region Skåne 

Stockholms län

Handikappföreningarnas samarbetsorgan
S:t Göransgatan 84 2tr, 112 38 Stockholm
Tel: 08-651 25 10.
Fax: 08-651 25 15
E-post: info@hsostockholmlan.se
Hemsida: HSO Stockholms län

Södermanlands län

Handikappföreningarna Sörmland
Eleonoragatan 18, 633 43 Eskilstuna
Tel: 016-13 87 90.
Fax: 016-13 87 91
E-post: kansli@hsod.se
Hemsida:Handikappföreningarna Sörmland

Uppsala län

Handikappförbundens samarbetsorgan
Kungsgatan 64, 753 18 Uppsala
Tel: 018-56 09 00.
Texttel: 018-56 09 02.
Fax: 018-59 09 01
E-post: info@.c.hso.se
Hemsida: HSO Uppsala län 

Värmlands län
Handikappförbunden Värmlands län 
Box 499, 651 11 Karlstad 
Tel: 054-18 04 65. 
Fax: 054-18 95 08 
E-post: exp.hso@telia.com
Hemsida: HSO Värmlands län  

Västerbottens län
HSO Umeå 
Storgatan 76, 903 33 Umeå
Tel: 090-70 66 00.
Fax: 090-70 66 26
E-post: info@ac.hso.se
Hemsida: www.­ac.­hso.­se

Västernorrlands län
Handikappförbundens samarbetsorgan
Box 196, 871 24 Härnösand
Tel: 0611-187 70
Texttel: 0611-51 17 63
Fax: 0611-187 70
E-post: Roland Artursson
Hemsida: saknas

Västmanlands län
Handikappförbundens samarbetsorgan 
Hörntorpsgatan 4, Ingång 25 Eriksborg, 724 71 Västerås 
Tel: 021-35 30 70 
Fax: 021-35 30 20 
E-post: hso.vastmanland@brevet.nu
Hemsida: HSO Västmanlands län

Västra Götalandsregionen

Handikappförbundens samarbetsorgan
Ekenäsgatan 15, 504 55 Borås
Tel: 033-10 66 44, 033-10 70 44.
Fax: 033-10 71 44.
E-post: info.hso-vg@telia.com
Hemsida: HSO Västra Götalandsregionen 

Örebro län

Handikappföreningarnas samarbetsorgan
Mellringevägen 120B, 703 53 Örebro
Tel: 019-673 21 20
E-post: kansli@hso-t.se
Hemsida: HSO Örebro län 

Östergötlands län

Handikappföreningarna Östergötland
Västra vägen 32, 582 28 Linköping
Tel: 013-12 30 60.
Texttel: 013-31 21 37.
Fax: 013-31 48 67
E-post: info@hso-ostergotland.org
Hemsida: Handikappföreningarna Östergötland