Avgivna 2015

Handikappförbundens skriftliga synpunkter till Myndigheten för delaktighet om nuvarande och framtidens funktionshinderpolitik
Skrivelse den 19 december 2015 

Handikappförbundens Synpunkter till Kulturdepartementet inför en nationell strategi för mänskliga rättigheter
Skrivelse den 16 december 2015

Handkappförbundens Synpunkter inför nationell upphandlingsstrategi
Skrivelse 11 december 2015 

Sätt mänskliga rättigheter i fokus i EU:s förhandling om direktivet för tillgänglig offentlig webb 4 december
Skrivelse december 2015

Handikappförbundens synpunkter till Utrikesdepartementet inför en strategi för mänskliga rättigheter
Skrivelse november 2015 

Synpunkter på direktiv till kommande LSS-utredning
Skrivelse 11 november 2015

Gemensamma förslag på frågor till FN:s kommitté ang FN:s kvinnokonvention
Crossing Boarders, Handikappförbunden, män för jämställdhet, RFSL, RFSU

Gemensamma förslag på frågor till FN:s kommitté ang FN:s kvinnokonvention
DHR, Lika Unika, Forum Kvinnor med funktionshinder, Handikappförbunden
Inför förmötena i Geneve den 27-31 juli 2015 

Handikappförbundens yttrande över Fritt val av hjälpmedel  
Skrivelse 10 november 2015 

Handikappförbundens svar på öppet samråd om revidering av EU:s direktiv för audiovisuella medietjänster.

 AVMSD - A media framework for the 21st century

Uppföljning av FN:s hållbarhetsmål
Handikappförbunden har uppmärksammat regeringen på behovet av att inkludera personer med funktionsnedsättning i uppföljning av FN:s nya utvecklingsmål för hållbar utveckling. Det har bara gått en månad sedan FN fattade beslut om målen, som inkluderar personer med funktionsnedsättning i flera av målen, och särskilt viktigt i mål 17 om uppföljning.

Inför möte i Bangkok 26-28 oktober om FN:s utvecklingsmål för hållbar utveckling Statistik om personer med funktionsnedsättning.pdf
Skrivelse 22 oktober

Några centrala synpunkter från Handikappförbunden rörande fusk och missbruk av parkeringstillstånd för rörelsehindrade.                                                                                          
Skrivelse den 23 sep

Svar på enkät om delaktighet i beslut från FN speciella sändebud för rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Bilaga enkätsvar till EDF angående artikel 33 från 2012

Underlag till medieutredningen den 9 september 2015

Enkätsvar till FN inskickat 30 september 2015

Direktiv till Hjälpmedelsutredning - Förslag på frågor från Handikappförbunden
Skrivelse 26 juni 2015 

Handikappförbunden har lämnat förslag till frågor till Kommittén för kvinnokommittén tillsammans med Lika Unika, FQ Kvinnor  och Funktionshinder, Crossing Borders, RFSL, Män för jämställdhet och RFSU
Juni 2015

Handikappförbundens kommentarer till U.S. Access Board om krav på tillgänglighet gällande informations- och kommunikationsteknologi (IKT)
Skrivelse 27 maj 2015

I höst ska en ny Upphandlingsmyndighet starta sin verksamhet för att ge stöd till offentlig sektor i upphandlingsfrågor.

Handikappförbunden har tillskrivit civilminister Ardalan Shekarabi angående myndighetens instruktion för att det ska finnas kunskap om att ställa krav på tillgänglighet och universell utformning.

Trots kritik från FN och skärpning av EU:s krav på tillgänglighet i upphandlingar saknas kompetens i nuvarande upphandlingsstöd.
Brev 11 maj 2015

Brev till justitieminister Morgan Johansson om en utredning om utvidgat skydd av personer med funktionsnedsättning i hetsbrottslagstiftning.
Brev april 2015

Brev till utredare Hans-Eric Holmqvist i upphandlingsutredningen om upphandlingsstöd för tillgänglighet
Brev 20 april 2015

Skrivelse till Socialdepartementet om Begäran om skyndsam utredning av reglering av apotekens ersättning för distribution av receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånen
Skrivelse den 4 april

Uppvaktningsskrivelser

Alice Bah Kunke

Ardalan Shekarabi

Anna johansson

Ewa Thalén Finné

Hillevi Larsson

Skickat mars 2015

Handikappförbunden har sedan det svenska medlemskapet i EU, representerat det svenska civilsamhället i Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén. Handikappförbunden har inför den kommande mandatperioden 2015-2020 skrivit till arbetsmarknadsminsiter Ylva Johansson.
Skickat den 2 mars 2015

Sverige kan ta en aktiv roll för att driva på beslutet om ett starkt EU-direktiv för tillgängliga webbplatser i linje med mänskliga rättigheter. Frågan om tillgängliga offentliga webbplatser har diskuterats i EU sedan sekelskiftet. Förhandlingarna mellan kommissionen, parlamentet och ministerrådet inleddes 2014. Rätten till offentlig information och kommunikation måste säkerställas. Handikappförbundens tar upp frågan i ett brev till IT-minister Mehmet Kaplan

Brev till statsrådet Mehmet Kaplan om EU:s förslag till direktiv om tillgängliga offentliga webbplatser
Bilaga: EDF:s ställningstagande angående förslaget till webbdirektivet
Skickat den 24 februari 2015

Uppvaktningsskrivelser

Caroline Szyber

Erik Ullenhag

Jessica Polfjärd

Ali Esbati

Ander W Jonsson

Skickat den 26 januari 2015