Avgivna 2010

Europarådets enkät om delaktighet för personer med funktionsnedsättningar i det politiska och offentliga livet.
- Enkätsvar från Handikappförbunden
- Enkätsvar från Handikappförbunden (förkortad version)
- Enkätsvar från Elöverkänsligas Riksförbund
Skickade i juni 2010